Minder overheid, meer samenleving

Minder overheid, meer samenleving: een maatschappelijke ontwikkeling die niet meer te stoppen is. Omdat de overheid gelooft dat de samenleving het zelf beter kan of niet alles meer kan betalen. Omdat bewoners, (sociaal) ondernemers en maatschappelijke partners de mouwen opstropen en meer ruimte opeisen om zelf te bepalen hoe zij met elkaar maatschappelijke vraagstukken te lijf gaan.

Er is sprake van een beweging op allerlei fronten en tegelijk een enorme behoefte aan handvatten om die transitie vorm te geven, bij te sturen of bij te benen. Want hoe doe je dat als overheid: loslaten, samenwerken, verantwoordelijkheid geven en nemen? Een van de manieren waarop je dat kunt doen is maatschappelijk aanbesteden. Een aantal gemeenten in Nederland heeft inmiddels ervaring opgedaan met deze werkwijze en velen denken erover om ermee aan de slag te gaan. Voor hen is deze website bedoeld. De afgelopen jaren is er met support van het ministerie van BZK en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een Versnellingsagenda opgesteld die nu wordt gerealiseerd.

Onlangs ging, als onderdeel van de omooc Werken met maatschappelijk initiatief, het videocollege over maatschappelijk aanbesteden online. Dit geeft een kort overzicht van wat maatschappelijk aanbesteden is en hoe je het kunt inzetten. Zie hieronder.