Tips voor het formuleren van de maatschappelijke opgave

Nodig uit

 • Zorg voor een wenkend perspectief dat met alle betrokkenen wordt gedeeld
 • Creëer een gedeelde urgentie en ambitie voor opgave en systeemverandering
 • Nodig uit tot integrale oplossingen, dicht bij de leefwereld van mensen
 • Ga uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van bewoners en daag ze daarop uit

Geef ruimte en houvast

 • Formulier de opgave niet te breed en niet te smal
 • Beperk het aantal kaders en zorg voor eenduidige kaders
 • Breng aanstaande verplichtingen in kaart
 • Verander niet tussentijds de spelregels

Wees open

 • Wees oprecht wat betreft ambities en belangen
 • Toon onzekerheid en kwetsbaarheid, ga samen op ontdekkingstocht
 • Benoem ieders belangen expliciet

Meer lezen over de kunst van het vragenstellen: lees het artikel in deze link: The art of powerful questions voor inspiratie en inzicht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.