Tips voor de formele overdracht

Wet- en regelgeving

 • Check formele afspraken en wetten
 • Onderzoek en benut de speelruimte binnen wet- en regelgeving
 • Bekijk per situatie in welke juridische vorm de taken overgedragen worden
 • Zorg dat daarbij niet te veel bureaucratische ballast ontstaat
 • Pas je verantwoordingseisen aan aan eventuele nieuwe selectiecriteria
 • Bepaal samen welke zaken op welke manier vastgelegd moeten worden
 • Benut bestaand ‘best persons’ en organisaties
 • Voorkom concurrerende coalities

Ruimte creëren

 • Voorkom juridisering (is teken van gebrek aan vertrouwen)
 • Gebruik indien nodig bestuurlijke doorzettingsmacht
 • Bouw tussenevaluaties in voor bijsturing
 • Blijf elkaar tussentijds steunen, help opstartproblemen op te lossen
 • Creëer geen nieuw keurslijf, maar bouw fl 
 • Bespreek de representativiteit van de coalitie
 • Benoem waar mogelijk regelarme zones

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.