Tips voor de evaluatie en verankering

Weet wat je wilt meten

 • Evalueer zowel proces als resultaat
 • Formuleer vooraf criteria voor succes (economisch, maatschappelijk, draagvlak, spin-off)
 • Kijk ook naar “houding en gedrag” componenten
 • Meten is (het meetbare) weten: bepaal vooraf hoe je resultaat gaat meten
 • Faciliteer het meten: ondersteun coalitiepartners bij het meten van resultaten als ze dat zelf niet kunnen of willen

Samen evalueren

 • Betrek alle coalitiepartners bij de evaluatie
 • Betrek je uiteindelijke doelgroep erbij: wanneer is de gebruiker, bewoner, recreant, patiënt, cliënt etc tevreden?

Betrek de juiste mensen

 • Besteed de (gemeentelijke) projectleiding niet uit: doe het zelf (eventueel met ondersteuning)
 • Zet een multidisciplinair team in en betrek zo veel mogelijk medewerkers
 • Betrek meerdere wethouders

Creëer de juiste randvoorwaarden

 • Zorg voor voldoende mandaat
 • Werk vanuit de basishouding “Hoe kunnen we het mogelijk maken?”
 • Begin al bij de start met het communiceren over de werkwijze

Maak de leerervaringen transparant

 • Zorg dat alle partijen er van kunnen leren
 • Houd leerervaringen bewust bij
 • Creëer een lerende gemeenschap
 • Zorg dat de praktische belemmeringen en leerervaring vertaald worden naar verbeteringen voor vervolg
 • Verrijk op die manier steeds je aanpak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.