Over Maatschappelijk aanbesteden

Het onderwerp maatschappelijk aanbesteden, dat onder meerdere noemers aan een stevige opmars bezig is, mag zich verheugen in een grote aandacht onder de doelgroep die ons oorspronkelijk voor ogen stond: politiek, bestuur en ambtenaren van de lokale overheid. En als we eerlijk zijn, dan waren er in de eerste jaren maar enkele tientallen gemeenten die zich verbonden aan deze nieuwe methodiek.

De urgentie om het roer om te gooien werd minder gevoeld, de noodzaak was minder aanwezig. Maar dat is veranderd. De redenen, we noemen er een paar, die je ongetwijfeld zelf kunt aanvullen uit je eigen praktijk.

  • Ten eerste de steeds grotere nadruk op de bijdragen van de samenleving – burgers, maatschappelijke organisaties, instellingen, ondernemers – aan het aanpakken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
  • Ten tweede het inzicht dat alleen in gezamenlijkheid van partners er echte stappen gezet kunnen worden.
  • Ten derde de golf van bezuinigingen die over de gemeenten, ons land en de wereld spoelt.
  • En ten vierde de grote decentralisaties – lees transformaties – in het sociale domein, die het noodzakelijk maken om opgaven echt anders aan te pakken.

Je snel inlezen in maatschappelijk aanbesteden, lees dan een van de volgende stukken: