Voorbeelden

Buurthuizen, de wijkbibliotheek, sporthallen en -velden, speelplaatsen, dagbesteding voor kwetsbare groepen, begeleiding naar werk, parkonderhoud, veiligheid, (welzijns)activiteiten voor allerlei doelgroepen en zwembaden. Overal in Nederland nemen bewoners en (sociaal) ondernemers taken over die traditioneel op het bord van de overheid liggen.

Zelfs de restauratie en inrichting van straten en pleinen en de bouw en het beheer van woningen wordt her en der in Nederland overgedragen aan bewoners en sociale ondernemers, al dan niet in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke instellingen zoals woningcorporaties en welzijn- en zorginstellingen. Het geeft aan dat maatschappelijk aanbesteden op alle domeinen en sectoren van toepassing is.

We geven voorbeelden vanuit verschillende invalshoeken. En voegen graag nieuwe voorbeelden.

Voorbeeld toevoegen
Heb je zelf een goed voorbeeld van maatschappelijk aanbesteden? Voeg deze dan vooral toe aan deze site via het contactformulier.