Klassiek versus maatschappelijk aanbesteden

In onderstaande tabel is het onderscheid tussen klassiek aanbesteden en maatschappelijk aanbesteden bewust sterk aangezet, zonder daar een waardeoordeel aan te willen verbinden. Soms is klassiek aanbesteden de beste manier om taken tot uitvoering te brengen, soms is maatschappelijk aanbesteden de aangewezen route. Inmiddels zijn er ook vele hybride varianten uitgewerkt, waarin in een klassiek bestek de resultaten op outcome niveau worden geformuleerd of waarin expliciet ingezet wordt op samenwerking tussen partijen. Een uitgebreider overzicht van de verschillende vormen is hier te vinden, bijvoorbeeld ook de vergelijking van maatschappelijk aanbesteden met bestuurlijk aanbesteden.

Ook worden steeds vaker maatschappelijke eisen gesteld aan partijen die een aanbod doen, zoals het inzetten van werklozen of andere kwetsbare bewoners. Een slimme combinatie van functies wordt dat wel genoemd, die juist bij een lokale aanpak goed kan werken. Klik hier voor de vele mogelijkheden die er zijn om de ‘klassieke aanbesteding’ te vermaatschappelijken. Een andere term die regelmatig terugkomt is bestuurlijk aanbesteden waarin meer ruimte is voor een constructieve duurzame relatie tussen opdrachtgever (overheid) en opdrachtnemers (instellingen). Dit geeft aan dat er tussen klassiek aanbesteden en maatschappelijk aanbesteden een grijs gebied zit. In alle gevallen is er sprake van een wederkerigheid in economische zin: er worden diensten verleend die voor alle partners van waarde zijn.

plaatje-klassiek-versus-maa