Rolverdeling in maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden betekent dat alle partijen in nieuwe verhoudingen tot elkaar komen te staan. De klassieke rolverdeling, waarin de overheid bepaalt welke opgaven worden opgepakt en hoe, bedenkt wie wat moet gaan doen en dit vervolgens uitzet bij partijen die het beleid uitvoeren, wordt gekanteld en het eigenaarschap verschuift. 

Het is een illusie te denken dat taken en verantwoordelijkheden overgedragen kunnen worden aan de samenleving als die samenleving niet ook betrokken wordt bij het beleid rond die taken. Effectieve uitvoering kan niet zonder gedragen beleid. Dat betekent dat de partners die men op het oog heeft voor de uitvoering van bepaalde taken ook betrokken moeten worden bij de planvorming en besluitvorming. Partijen uit de gemeenschap worden shareholders in plaats van stakeholders.

Met maatschappelijk aanbesteden wordt een economische prikkel toegevoegd aan de maatschappelijke opgave. Taken die met inzet van zogenaamde ‘passie-uren’ worden gerealiseerd krijgen een economische waarde en bestaande geldstromen worden verlegd om initiatieven van onderop te versterken. Als die handschoen wordt opgepakt door bewoners en ondernemers, ontstaan er lokale economieën die worden gedreven door eigen kracht, vrijwillige en/of betaalde inzet en slim combineren wat er is. Met bewoners en ondernemers in een leidende rol als organisator en verbinder. Zij krijgen de ruimte om nieuwe oplossingen niet alleen voor te stellen, maar ook uit te proberen. Dat levert meer variatie, meer trots op en binding met de eigen omgeving.