Gemeenten nemen het initiatief

Bij de meeste voorbeelden waarin gemeenten zelf het initiatief nemen om taken over te dragen draait het om nieuwe vormen van aanbesteding aan formele en commerciële partijen, waarbij actief nieuwe aanbieders uitgenodigd worden. Anderen gemeente, zoals Rotterdam en Albrandswaard, verkennen actief de mogelijkheden om het beheer van buurthuizen en openbaar groen over te dragen aan bewoners en andere informele partijen.

Gemeente Zwolle
De gemeente Zwolle heeft gekozen voor maatschappelijk aanbesteden als aanpak om te komen tot een vernieuwend aanbod voor de dagactivering van dak- en thuislozen. De gemeente heeft al enkele jaren het motto ‘Samen maken we de stad’ en maatschappelijk aanbesteden past daar goed in. Vertrekpunt van de gemeente: we willen in samenspraak met organisaties, instellingen, verenigingen, vrijwillligersorganisaties en bedrijven in de regio Zwolle en met de doelgroep komen tot een uitvraag van de gemeente waarin het maatschappelijke resultaat centraal staat (zie www.zwolle.nl).

Gemeente Oss   
De eerste gemeente die in 2008 een pilot startte met maatschappelijk aanbesteden was Oss. Voor een tweetal wijken werd een brede maatschappelijke opgave geformuleerd waarna de samenleving alle ruimte kreeg om met elkaar tot een integraal aanbod te komen om dit te realiseren, met de woningcorporaties als trekkers. Inmiddels zijn er veel meer gemeenten bezig met vormen van maatschappelijk aanbesteden.  Het filmpje van woningcorporatie Brabant Wonen staat ook op deze site. 

Gemeente Eindhoven   
Met WIJeindhoven zet de gemeente Eindhoven een forse systeeminnovatie in het sociaal domein in werking. Gestart in twee wijken, maar met de ambitie om dat voor 2014 over de hele stad uit te rollen (zie www.wijeindhoven.nl). 

Gemeente Utrecht   
In Utrecht is onlangs een groot deel van het welzijn maatschappelijk aanbesteed. Formele partijen worden expliciet uitgedaagd om aan te haken bij het maatschappelijk initiatief in de wijk om welzijnsactiviteiten uit te voeren (sociaal makelaarschap, zie www.utrecht.nl.

Gemeente Leudal   
Gemeente Leudal maakt ook serieus werk van maatschappelijk aanbesteden en brengt, na een aantal experimenten, in kaart welke gemeentelijke taken zich allemaal lenen voor maatschappelijk aanbesteden, inclusief kosten en verdienmodellen voor inschrijvers.

Gemeente Maassluis
In Maassluis zijn gemeente en partners onder de noemer De betrokken stad met elkaar aan het verkennen hoe ze samen op een vernieuwende manier meer kunnen bereiken met minder middelen. Twee proefprojecten zijn al gestart: de participerende stad (ontmoeten en activeren van kwetsbare groepen) en de veilige stad (verminderen overlast jeugdigen, met ambities om ook op andere gebieden van start te gaan (zie www.maassluis.nl)