Bewoners en sociaal ondernemers nemen het initiatief

Bijna altijd gaat het om individuele bewoners die elkaar vinden, en samen met (sociaal) ondernemers, maar ook formele instellingen zoals woningcorporaties en welzijnsorganisaties, met voorstellen komen. De scheiding tussen formele, informele en commerciële partijen is dan ook lang niet altijd relevant. Het gezamenlijke belang staat voorop. Een aantal voorbeelden van de afgelopen tijd (en voor de liefhebbers een voorbeeld uit verleden van Geert Mak: Hoe God verdween uit Jorwerd). We voegen graag andere voorbeelden toe: stuur ze ons toe via de contactpagina.

Diverse voorbeelden zorg, energie en meer
Bijgaand artikel van Dave van Ooijen van Platform 31 biedt een mooi overzicht van allerlei initiatieven van bewoners en sociaal ondernemers op het gebied van zorg, energie en nog veel meer terreinen. Mocht je nog aanvullingen weten: Dave hoort ze graag via dave.vanooijen@platform31.nl. Dan verwerkt hij ze in een volgende versie. Download het artikel hier.

Voor je Buurt
Voor je Buurt is een crowdfundingplatform voor buurtinitiatieven, zie www.voorjebuurt.nl. Zij bieden buurtbewoners, ondernemers e.d. de mogelijkheid om zonder hulp van de geijkte partijen (woningbouwcorporatie, gemeente) de buurt te verbeteren door een project op te zetten.

Krimpgebieden
Vooral in krimpgebieden is de bereidheid van bewoners, (sociaal) ondernemers en instellingen groot om samen de handen uit de mouwen te steken. Niet alleen op het gebied van welzijn en groenbeheer, maar ook op het gebied van zorg, wonen, veiligheid en sport. Mooie voorbeelden zijn te vinden in Elsendorp (www.elsendorp-online.nl) en Broekland (www.broekland.info).

Noorderparkkamer Amsterdam
Sociaal ondernemers die ergens (gaan) wonen richten hun ondernemingszin vaak op hun eigen leefomgeving, met bijzondere resultaten. Zo ontfermden enkele sociaal ondernemers in Amsterdam-Noord zich over het Noorderpark. Inmiddels is de Noorderparkkamer een bruisende gemeenschap waarin bewoners en sociaal ondernemers het voortouw nemen voor allerlei activiteiten op het gebied van muziek, theater, dans, koken. Ook houden ze het park schoon en veilig (zie www.noorderparkkamer.nl). 

Activiteiten voor ouderen
In Eindhoven zette een groep senioren zelf een financieel onafhankelijke sociëteit op (Andromeda) waar allerlei activiteiten georganiseerd worden door ouderen zelf (zie www.onsplatform.tv/andromeda of zie www.tijdvoorsamen.nl).

Van bibliotheek naar leeszaal
Vaak is de (dreigende) sluiting van een maatschappelijke voorziening de aanleiding om de handen uit de mouwen te steken. Toen de gemeente Rotterdam het besluit nam om 15 van de 21 bibliotheken op te heffen creëerden enkele sociaal ondernemers een tijdelijke ruilbibliotheek: de Leeszaal. Inmiddels is er in Rotterdam-West van dinsdag tot zaterdag een open leesplek met ruimte voor nieuwe ideeën vanuit de wijk, gerund door vrijwilligers (ziewww.leeszaalrotterdamwest.nl).

Focus op duurzaamheid
In Amersfoort leidde de verloedering van de Wagenwerkplaats tot een bruisende lokale gemeenschap met de focus op duurzaamheid (zie www.soesterkwartier.info).

Veiligheid
De overval op een juwelier in de Jan Evertsenstraat in Amsterdam bracht bewoners en (sociaal)ondernemers in actie om de veiligheid en levendigheid van de straat te vergroten, onder het motto Geef om de Jan Eef (ziewww.geefomdejaneef.nl).

Sluiting zwembaden
Ook de dreigende sluiting van zwembaden leidt tot allerlei creatieve coalities van formele, informele en commerciële partijen, zoals in Zwolle (zie www.openluchtbad-zwolle.nl/) en Borger-Odoorn (zie rtvstadskanaal.nl voor een verslag).

Buurthuizen

In tientallen gemeenten worden buurthuizen overgenomen door bewoners, met allerlei variaties in beheer constructies. Soms wordt de huur nog wel door de gemeente betaald, of wordt door de corporatie de locatie vrij ter beschikking gesteld. In andere gevallen draait het buurthuis helemaal los van subsidie. Ook zijn er verschillen in de mate waarin er professionele ondersteuning beschikbaar is. Dat kan variëren van helemaal geen tot enkele dagen per week.