Aansprakelijkheid

In 1992 kan gemeente Zwolle de exploitatie van het zwembad niet meer opbrengen. Een groep bewoners komt in actie en nemen de exploitatie over. Het bad heeft 20 jaar later 5.500 leden die ook verplicht vrijwilligerswerk doen. Het zwembad is een ontmoetingsplaats geworden voor allerlei doelgroepen (brandweer, gehandicapten, schoolkinderen).

Het klinkt ideaal, maar veel gemeenten huiveren om zoveel verantwoordelijkheid over te dragen, vooral vanuit de angst dat de aansprakelijkheid rondom de wet- en regelgeving op het gebied van hygiëne en veiligheid niet goed geregeld is. In Zwolle zijn daar goede afspraken over gemaakt. En door toezichthouders intensief te betrekken, hebben alle partners er vertrouwen in dat alles goed en veilig verloopt. Zie ook www.openluchtbad-zwolle.nl.